dilluns, 7 d’abril de 2008

Cartell definitiu | Affiche définitive

1) En aquest enllaç trobareu el cartell definitiu de les Jornades:

En els propers dies, us farem saber el nom dels participants acceptats que ens han enviat una proposta així com el títol dels seus temes per les diferents taules rodones.
*****
Dans ce lien vous trouverez l'affiche définitive des Journées:


Dans les prochains jours, nous communiquerons le noms des intervenants acceptés qui nous ont envoyé une proposition et le titre de leurs sujets pour les différentes tables rondes.

-----------------------------------------------------------------------------------------
2) Explicació de les Jornades | Explication des Journées:
El tema de la "frontera" ha esdevingut al llarg dels anys un dels aspectes més recurrents en tots els àmbits dels estudis de les ciències humanes i socials. Concepte i aplicació portats a debat continu, la "frontera" ha merescut centenars de llibres i estudis. Arribats al segle XXI, les reinterpretacions se solapen i s’introdueixen a voltes en camins manipulables sense per això extreure’n el perquè de la seva existència ni l’origen, ja que som lluny d’emprar l’afirmació "definitives" per a les "fronteres"...
(
continua a : http://www.mirmanda.com/prog/cat/ExpAFRONTERES_Cat.pdf)

Au fil des ans, le thème de la « frontière » est devenu l’un des sujets les plus récurrents dans le domaine des sciences humaines et sociales. Le concept et son application ont été constamment débattus, la « frontière » a été l’objet de centaines de livres et d’études. En ce XXIe siècle, les nouvelles interprétations se superposent et prennent de nouvelles orientations que l’on peut manipuler sans pour autant en expliquer l’existence ou l’origine, puisque nous n’employons pas l’ expression « définitives » concernant les « frontières »...
(
continuation sur : http://www.mirmanda.com/prog/fr/ExpAFRONTERES_Fr.pdf)

dimarts, 1 d’abril de 2008